Zookeeper Online

Find It!
Classic Search
Recent Reviews
A-File
DJ Zone!
Playlists by Date
Airplay Charts
Submit Music
Various Artists / Zulu Rhythm and Harmony
Album:Zulu Rhythm and Harmony Collection:World
Artist:Various Artists Added:01/1994
Label:Rounder Records 

 Recent Airplay
1.Oct 28, 2004:Sun in Libra Moon in Pisces
Izulu

Track Listing
 ArtistTrack Name
1.Mhleneleni MtamboWazubuka Esibukweni
2.Frans MsomiZinsizwa Zase Makhabeleni
3.Raymond MbeleBafela Ekhaya
4.Aaron Nezimtombi & the SpecialIzulu
5.Amos MkhizaZyeza Amagola
6.John PenguIsidwaba
7.M. Shezi Nezimtombi Za KwazuluEmpangeni
8.Norman Sibisi & Izintombi ZakwZisho Esikhaleni
9.Ishoba LembongoloIcala Lakho Ndoda
10.Moses Mchunu Nezintombi ZengomIsoka Ngelami
11.AmaguguUlimelani Endleleni
12.Msomi & AmaguguEmdlovana Zinkani
13.John PenguDiki Diki
14.PhuzushukelaIntombi Ibhinca Isidwaba
15.Philemon Mchunu and His GuitarMa Mhlongo
16.Abafana BomdabuWe Hlobo Lwami