Zookeeper Online

Find It!
Classic Search
Recent Reviews
A-File
DJ Zone!
Playlists by Date
Airplay Charts
Submit Music
Zawose, Hukwe / Chibite
Album:Chibite Collection:World
Artist:Zawose, Hukwe Added:09/1996
Label:Realworld Records 

 Recent Airplay
1.Dec 30, 2004:radiomundi
Sisitizo La Amani Duniani
4.Jan 04, 2003:radiomundi
Sisitizo La Amani Duniani
2.Jun 13, 2003:radiomundi
Sisitizo La Amani Duniani
5.Dec 31, 2002:radiomundi
Sisitizo La Amani Duniani
3.Apr 05, 2003:Mais non peu-etre
Sisitizo La Amani Duniani
6.Dec 30, 2002:radiomundi
Chilumi

Track Listing
1.Sisitizo La Amani Duniani 6.Nghanga Msakuzi
2.Chilumi 7.Jende Chiwuyaje Kukaya
3.Ibarikiwe Mungu Yupo Duniani 8.Sauti Za Kigogo
4.Munyamaye 9.Safari Na Musiki
5.Nyangawuya 10.Twendeni Sote Na Mwanga...