Mukherjee, Bimal / Raga Darbari Kanada
Album: Raga Darbari Kanada   Collection:World
Artist:Mukherjee, Bimal   Added:Apr 2002
Label:India Archive Music  

Recent Airplay
1. Jul 12, 2002: Umami Jazz Program
Raga Suha Kanada: Aochar/Dru

Track Listing
1. Raga Darbari Kanada   2. Raga Suha Kanada: Aochar/Dru
  3. Raga Bhairavi: Alap/Madhya G