Various Artists / Sultan's Pleasure, the
Album: Sultan's Pleasure, the   Collection:World
Artist:Various Artists   Added:Dec 1994
Label:Music of the World  

Recent Airplay
1. Aug 19, 2011: Music Casserole
Ladrang Mares Kumencar
2. Jun 08, 2004: sun in libra moon in pisces
Bawa Prawiralalita

Track Listing
 ArtistTrack Name
1. Kangjeng Kyahi Mikatsih Ladrang Rajamanggala
2. Kangjeng Kyahi Madu Kentir Gendhing & Ladrang Galagothg
3. Kangjeng Kyahi Sirat Madu Ladrang Mares Kumencar
4. R. B. Pranasmara Sekar Ageng Pranajiwa
5. Kangjeng Kyahi Sirat Madu Bawa Prawiralalita
6. Kangjeng Kyahi Madu Kentir Ladrang Sri Kondur