Various Artists / Rough Guide Japan
Album: Rough Guide Japan   Collection:World
Artist:Various Artists   Added:Aug 2001
Label:World Network  

Recent Airplay
1. Jun 06, 2006: Radio Of Imagination
Nikata Bushi
4. Sep 13, 2003: Morning Glory
Utage
2. Apr 03, 2004: Morning Glory
Utage
5. Jul 01, 2003: At the Cafe Bohemian
Mangetsu no Yube
3. Sep 16, 2003: No Cover, No Minimum (at the Cafe Bohemian)
Fukko Bushi
6. Oct 29, 2002: At the Cafe Bohemian
James Bond Theme

Track Listing
 ArtistTrack Name
1. Kunimoto, Takeharu Makura
2. Kikusuimaru, Kawachiya Kakin Ondo
3. Soul Flower Mononoke Summit Fukko Bushi
4. Sato, Michihiro Nikata Bushi
5. Ito, Takio & Band Takio's Soran Bushi
6. Jun, Yasuba & An-Chang Project Amagoi Bushi
7. Hirayasu, Takashi Mangetsu no Yube
8. Ayame Band Hiyami Kachi Bushi
9. Ikawa, Tadayoshi Moji Banana no Tatakiuri
10. Oki Utuwaskarap
11. Tanabe, Shozan Nyorai Shizune
12. Goto, Yukihiro Ubue
13. Daiku, Tetsuhiro Asadoya Yunta
14. Surf Champlers James Bond Theme
15. Kubota, Makoto & Sunset Gang Haisai Ojisan
16. Yoshida, Yasuko Agari Jo
17. Koto Vortex Ho Na Mi
18. Eitetsu Hayashi Utage
19. Cicala Mvta Shi Chome