Majumdar, Tejendera Narayan / Raga Kafi Kanada
Album: Raga Kafi Kanada   Collection:World
Artist:Majumdar, Tejendera Narayan   Added:Dec 2003
Label:India Archive Music  

A-File Activity
Add Date: 2004-07-05 Pull Date: 2004-09-06 Charts: Reggae/World
Week Ending: Sep 5 Aug 29 Aug 8 Aug 1 Jul 25 Jul 18 Jul 11
Airplays: 1 1 1 2 1 1 1

Recent Airplay
1. Sep 02, 2004: Sun in Libra Moon in Pisces
Manjh Khamaj: Madya Gat
4. Jul 30, 2004: Jamorama
Manjh Khamaj: Madya Gat
2. Aug 26, 2004: the dog and pony show
Kafi Kanada: Madhya Gat
5. Jul 28, 2004: Bigger than Bollywood
Manjh Khamaj: Madya Gat
3. Aug 06, 2004: "In Your Ear..." subbing for Wedge
Raga Manjh Khamaj: Madya Gat in Tintal
6. Jul 21, 2004: Bigger than Bollywood
Kafi Kanada: Alap & Jor

Track Listing
1. Kafi Kanada: Alap & Jor   2. Kafi Kanada: Madhya Gat
  3. Manjh Khamaj: Madya Gat